Excellentie of meneer en mevrouw?

2022-10-05T19:24:50+00:00Het parlement|

‘Er mag best enige afstand zijn’ ‘Ministers en staatssecretarissen moeten weer worden aangesproken met de afgeschafte titel excellentie’, stelde [...]