• Internationale Kamerleden: leden van de Eerste en de Tweede kamer in het Europees Parlement en de parlementaire vergaderingen van de Raad van Europa, OVSE en NAVO in de periode 1971 tot 1983. [voetnoot 175 in het boek Grote idealen, smalle marges]
  • Alle hoofdelijke stemmingen in de periode 1972-1981, met aanvullende informatie over de onderwerpen, welke fracties er verdeeld stemden, stemverklaringen et cetera. [voetnoot 427 in het boek Grote idealen, smalle marges]
  • Samenstelling Staten-Generaal: leden van de Eerste en de Tweede kamer in de periode 1971 tot 1983. [Bijlage zetelverdeling in Tweede en Eerste Kamer]
Grote idealen, smalle marges