Op 1 september vierden we de verschijning van het boek Grote idealen, smalle marges, een parlementaire geschiedenis van de lange jaren zeventig (1971-1982). In de plenaire vergaderzaal van het tijdelijke Eerste Kamergebouw in Den Haag organiseerden we het gelijknamige symposium. Onder leiding van dagvoorzitter Kirsten van den Hul kwamen er verschillende interessante sprekers aan het woord. Redacteur Anne Bos vertelde over de totstandkoming van het boek en Jonne Harmsma sprak over het milieubeleid van de jaren zeventig. Ook waren er hoofdrolspelers uit die tijd aanwezig. Oud-ministers Jan Pronk en Ed Nijpels en journaliste Anet Bleich gingen met elkaar in discussie over de verschillen tussen de politiek in de jaren zeventig en die van nu en hoogleraar Nederlandse geschiedenis Remieg Aerts vertelde meer over de parlementaire geschiedschrijving. Ook werd de zaal toegesproken door Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer en Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer. De dag werd vastgelegd door Patrick Davelaar van Pappenheimers.