Na de val van het Kabinet-Biesheuvel I werden er pogingen ondernomen om de breuk met DS’70 te lijmen. Toen deze pogingen tevergeefs bleken, vormden de KVP, ARP, CHU en VVD het kabinet-Biesheuvel II. Een zogenaamd rompkabinet, een overgangskabinet dat gevormd wordt door de partijen die overblijven nadat er een partij uittreedt. De voornaamste taken van Biesheuvel II waren het uitschrijven van vervroegde Tweede-Kamerverkiezingen (in november 1972) en het opstellen van de begroting 1973. Dit rompkabinet, dat maar liefst negen maanden aan het bewind was, zag zichzelf als volwaardig en gedroeg zich nogal eens ‘missionair’. Dit blijkt onder meer uit het Sociaal Contract dat Boersma afsloot met de werkgevers en de vakbeweging.

Lees meer over kabinet-Biesheuvel II op Parlement.com

Premier Biesheuvel legt in de Tweede Kamer verklaring af over de kabinetscrisis, 17 augustus 1971. Foto: Rob Mieremet, Nationaal Archief / Anefo. Kabinet-Biesheuvel II.

Premier Biesheuvel legt in de Tweede Kamer een verklaring af over de kabinetscrisis, 17 augustus 1971. Foto: Rob Mieremet, Nationaal Archief / Anefo.